Parking

Parking

Obiekt nie posiada własnego prywatnego parkingu. / The property does not have its own private car park. / В отеле нет собственной частной автостоянки.

Guarded parking / parking strzeżony / охраняемая парковка click

1 Euro = ~4,4 PLN

1 USD = ~4 PLN

Parking in the City

PAYING PARKING ZONE

The whole of the centre of Warsaw is a paying parking zone. This rule applies from Monday to Friday, from 8 am to 6 pm. On Saturdays, Sundays and public holidays parking is free.

Detailed information about paying parking zones

Parking fees:
• first hour: 3 PLN
• second hour: 3,60 PLN
• third hour: 4,20 PLN
• fourth and each subsequent hour: 3 PLN per hour

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA

Centrum Warszawy objęte jest strefą płatnego parkowania. Obowiązuje ona od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00. W soboty, niedziele i dni świąteczne parkowanie jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje dotyczące strefy płatnego parkowania

Wysokość opłat:
• pierwsza godzina: 3 PLN
• druga godzina: 3,60 PLN
• trzecia godzina: 4,20 PLN
• czwarta i każda kolejna godzina: po 3 PLN

Парковка

ЗОНА ПЛАТНОЙ ПАРКОВКИ

Центр города находится в зоне платной парковки. Она действует с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00. По субботам, воскресеньям и праздничным дням парковка бесплатная.

Подробная информация относительно зоны платной парковки

Стоимость парковки:
• первый час: 3 PLN
• второй час: 3,60 PLN
• третий час: 4,20 PLN
• четвертый и каждый последующий час: 3 PLN

Guarded parking

Guarded parking

Guarded parking :

Adress :

GPS: 52.234009, 21.010980

Parking cost: approx 5 pln per hour

Google maps: https://goo.gl/q3np5L